Technická podpora

Kontaktní údaje
Uveďte prosím název společnosti podle OR
Uveďte prosím své jméno a příjmení
Informace o produktu
Uveďte výrobní (sériové číslo) produktu, obvykle jej najdete na výrobním štítku zařízení zadní nebo spodní straně, v operačním systému nebo GUI. Sériová čísla jsou také uvedena na dodacích listech resp. záručních listech. V případě nejasností při vyhledání sériového čísla doporučujeme nahlédnout do uživatelské příručky zařízení. Uvedením neexistujícího údaje významně prodloužíte reakci servisního oddělení.
V případě tiskárny plastových karet nebo cenovek prosím uveďte informaci o stavu počitadla z displeje, pokud je tato informace dostupná.
Uveďte datum pořízení. Pokud jej neznáte, prosím uveďte aspoň přibližný rok.
Informace o závadě
Prosím popište vlastními slovy, jak se závada projevuje, ev. při jaké činnost se projevuje. Pokud je známa příčina závady, například neúspěšná aktualizace firmware, pád, náraz, prosím uveďte ji.
Máte možnost závadu zdokumentovat? Například fotografie poškození nám pomůže rychleji odhalit příčinu problému, nebo určit rozsah závady. Máte potíže s tiskem karet? Přiložte sken nebo fotografii karty, kde se závada projevuje.
Soubory musí být menší než 6 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png bmp pdf avi mov zip.