Laser pro vysoce zabezpečené karty

Pokud jste byli někdy vyzváni, abyste o laserech něco pověděli nezasvěceným, vystane vám na mysli obrázek modrého nebo červeného laserového meče dříve, než byste mohli říci „Yoda“.

A přesto existuje obrovské množství činností, které lze s lasery provádět – a žádná z nich není spojena se „silou“ (bez ohledu na to, které strany). Takže začněme od začátku: co je laser?

Když se řekne LASER

V názvu je uvedeno vše. „LASER“ je zkratka pro „light amplification by stimulated emission of radiation“, neboli „zesilování světla stimulovanou emisí záření“. První laser byl zkonstruován v roce 1960 Theodorem H. Maimanem v laboratořích Hughes Research v USA. Jedná se o zařízení, které vyzařuje paprsek koherentního monochromatického světla stimulovanou emisí fotonů z excitovaných atomů nebo molekul.

Na rozdíl od jiných světelných zdrojů, jako jsou staromódní žárovky, lasery vytvářejí úzký paprsek světla, ve kterém má veškeré záření velmi podobnou vlnovou délku. Světelné vlny laseru se pohybují společně se svými vrcholy, neboli „ve fázi“. To je důvod, proč jsou laserové paprsky velice úzké, jasné a mohou být zaměřeny do velmi malého bodu. A tato zajímavá vlastnost je cenným přínosem pokud jde o využití laseru pro tvorbu vysoce zabezpečených karet.

Avšak než se dostaneme ke kartám, měli bychom si v rychlosti říci, že laser je doma také v obrovském množství průmyslových aplikací. Lasery najdeme v optických mechanikách, laserových tiskárnách a snímačích čárového kódu, v sekvenčních nástrojích pro určování DNA, optických přenosech kabelem i vzduchem, laserové chirurgii a ošetření kůže, při řezání a svařování materiálů, ve vojenských a policejních zařízeních pro označování cílů a měření rychlosti a laserovém osvětlení v zábavním průmyslu.

V čem spočívá vyšší bezpečnost karet s laserovými ochrannými prvky?

Když personalizujeme karty pomocí laseru, nejedná se vlastně o tisk, ale o "rytí". Jinými slovy, laserový paprsek kartu „značkuje“. A nejenom povrch karty, ale v závislosti na intenzitě a úhlu laserového paprsku můžeme jít hlouběji do těla karty a vytvářet různé efekty a intenzity černé barvy. Výsledkem je karta mnohem odolnější vůči manipulaci; kartu jsme fyzicky „modifikovali“ a to je klíčové.

Proto je důležité vybrat kompatibilní materiál karet. I když můžeme pracovat s různými materiály, pouze polykarbonát (PC) je doporučeným kartovým materiálem pro laserovou personalizaci. Polykarbonát je typ termoplastu s vynikajícími tvarovými i tepelně formovacími vlastnostmi a používá se k mnoha účelům, včetně výroby nezničitelných brýlí či pro ochranu povrchu DVD, abychom nejmenovali všechny. Pokud jde o identifikační doklady, polykarbonát do nich umožňuje začlenit značné množství dodatečných bezpečnostních prvků, včetně transparentních „oken“ uvnitř dokumentu s měnitelným laserovým obrázkem (CLI), což má podobný efekt jako vodoznak na bankovkách, nebo pozitivního a negativního embosování (hmatová značka).

Polykarbonátové karty obsahují speciální vrstvy obohacené uhlíkem. Pokud jsou tyto vrstvy vystaveny laserovému paprsku, uhlík reaguje tak, že vytvoří trvale černou značku, která zůstane zachycena uvnitř materiálu. Dokonce i při teplotách pod 35 °C nebo nad 135 °C si polykarbonát uchovává své fyzikální a optické vlastnosti, takže je ideální pro identifikační dokumenty. To je důvod, proč vládní agentury po celém světě stále častěji požadují tento materiál, který navíc garantuje životnost 10 let, pro své dokumenty. Takže díky svým vlastnostem umožňuje použití laseru, spolu s vhodným materiálem karet, zakomponovat do karet řadu jedinečných bezpečnostních prvků. Tyto prvky je velmi obtížné, ne-li přímo nemožné, reprodukovat s využitím jiných běžných technologií personalizace karet, jako je termotransfer, tepelná sublimace barviva, ink-jet nebo tepelně pigmentovaný inkoust.

Technologie personalizace karet založené na laseru

CLI/MLI

Proměnlivé (CLI) /mnohonásobné (MLI) laserové obrázky jsou plovoucí obrazy, které zobrazují různou grafiku v závislosti na úhlu pohledu. Aby bylo možné tento bezpečnostní prvek zavést, tělo karty musí být předpřipraveno pomocí „CLI/MLI window“. Během procesu personalizace karet vytiskne laser text (nebo obrázek) do připraveného prostoru-okna ve dvou různých úhlech. Výsledkem je, že informace obsažené v této speciálně připravené oblasti těla karty jsou viditelné při vodorovném umístění karty (poloha X) – pak se jedná o MLI – nebo horizontální poloze karty (poloha Y) – jedná se o CLI – pro zobrazení různých informací.

Variabilní mikrotext

(tisk s velmi vysokým rozlišením). Díky přesnosti laserového paprsku jej lze zaměřit na velmi malé místo, což nám dovoluje tisknout s rozlišením až 2400 dpi a vytisknout tak skutečný mikrotext (přibližně 0.3 mm výšky). Tento text není čitelný pouhým okem, k jeho identifikaci a přečtení je potřeba zvětšovací čočka nebo lupa. Jakmile je text zaveden do personalizačního procesu, může obsahovat různé informační prvky.

Obrázek s vysokým rozlišením

ve stupních šedé. Laser umožňuje tisk s výjimečně vysokým rozlišením, které dovoluje vytvářet detailním snímky ve škále šedé, v kombinaci s barevnou fotografií držitele karty, která je typicky vytištěna pomocí barevné sublimace při retransferovém tisku.

Laserem chráněný obrázek LPI

Přidává fotografii držitele karty vyrytou ve stupních šedé do těla karty (typicky za barevnou identifikační fotografii). Tím se prodlužuje životnost karty v případě, že je barevná fotografie poškozena častým používáním. Zabraňuje tomu, aby kdokoliv identifikační fotografii změnil nebo zfalšoval.

Skryté osobní údaje IPI

Tato technologie kóduje osobní údaje (jméno, čísla, apod.) do portrétu. IPI™ přímo propojuje fotografii s držitelem dokladu a samotným dokladem. Osobní údaje jsou pro lidské oko neviditelné a oprávněné osoby mohou snadno ověřit pravost pomocí speciální dekódovací čočky.

Ghost Image a Letter Screen

Portrét držitele karty je generován z řádek mikrotextu. Mikrotext je personalizovaný a obsahuje jméno držitele, číslo dokladu a/nebo jiná osobní data. Řádky s personalizovaným textem vyplňují celý snímek. Existují nepatrné rozdíly ve velikosti a tloušťce znaků, aby mohl být portrét zobrazen souvisle a jasně. Letter ScreenTM je dokonalým „duchovým“ obrazem, který zvyšuje bezpečnost přímým propojením obrázku s vlastníkem a samotným dokumentem.

Hmatová značka

Intenzita a úhel laserového paprsku mohou být přizpůsobeny tak, aby vyvolaly různé efekty na povrchu karty. Pozitivní embosování (neboli reliéf) je jedním z těch, které umožňují vizuální a hmatové ověření informací, a může být využito pro text i piktogramy. Tisk Braillovým písmem na povrch karty je ukázkovým příkladem.

Tru/Window LOCK

Tento vizuální bezpečnostní prvek je založen na sofistikovaném procesu laserové ablace (odpařování) metalické fólie, která byla integrována do polykarbonátové karty přes průhledové okénko. V případě technologie Tru/WindowTM LOCKTM je „duchový“ obrázek portrétu držitele karty vykreslen laserem do kovové fólie odpařením části kovu a vytvořením průhledného nebo bílého prostoru. Tam kde nebylo provedeno gravírování, zůstává oblast tmavá, takže obě části společně vytvářejí portrét (opačný postup k laserovému gravírování, které vytváří černou oblast). „Duchový“ obrázek držitele karty, který odpovídá většímu vygravírovanému portrétu, zabraňuje manipulaci po jeho vydání, jelikož by bylo okamžitě zřejmé, že tyto dva portréty nejsou totožné. Jakékoliv padělání nebo podvod jsou tak snadno zjistitelné.

FUSE-ID

Stejně jako u předchozí technologie, častější použití bezpečnostních prvků představuje redundanci a to je také to, co FUSE-ID® poskytuje. Osobní údaje, jako portrét držitele karty (neboli „primární obrázek“) je chráněn přidáním kopie nazývané jako „sekundární obrázek“ na jiné místo karty. Oba snímky jsou gravírovány laserem, ale v tomto případě je sekundární snímek vygravírován do oblasti tištené s opticky variabilním inkoustem (OVI). Tisková oblast OVI se sekundárním obrázkem působí obráceně: energie laseru se zde využívá k zesvětlení tmavé barvy inkoustu. Jinými slovy, obraz v oblasti s OVI je tvořen laserem vypálenými světlými oblastmi, zatímco tmavé části zůstávají nedotčeny. Stejně jako v předchozím případě je zabráněno následné manipulaci po vydání snadnou detekcí změněných nebo padělaných částí.

Karty personalizované laserem mohou být předtištěny již během procesu jejich výroby, kdy je přidáván gilošovaný tisk, fixní mikrotext, UV inkoust a OVD. Po provedení laserové personalizace mohou být karty pro vyšší zabezpečení laminovány (například s hologramy), aby se finální doklad stal ještě bezpečnější a odolnější.
V neposlední řadě mohou být laserem tištěny také kovové karty. Zdá se, že se jedná o nový trend v platebních kartách pro VIP zákazníky a korporace, jelikož jejich popularita roste a zabydlují se na trhu.

Nabídka Laserových personalizačních systému Matica

Pro český trh nabízíme dvě řešení založená na systému laserové personalizace. Systém Matica LCP8000 a Matica LES8000. V případě zájmu o detailní informace nás prosím kontaktujte pomocí přiloženého kontaktního formuláře níže

 

Pozn.: Laser Protected Image (LPI®) a FUSE®-ID jsou registrované značky G&D, IPI™ – Invisible Personal Information, LetterScreen® a LetterScreen++®  jsou ochrannou známkou JURA Security Printing, Tru/windowTM LOCK je ochranná známka TRUB Switzerland.