Jak funguje tiskárna karet s přímým tiskem

Málokdy máme možnost nahlédnout do vnitřku tiskárny plastových karet. Následující animace Vám přiblíží tiskový proces odehrávající se v útrobách kartové tiskárny s přímým tiskem. Přímý tisk, neboli  DTC (direct to card),  je tisková technologie, při které se barvivo přenáší za pomoci teploty z barvící pásky na plastovou kartu při jejím průchodu pod tiskovou hlavou, barvivo tepelně sublimuje. Jak je vidět  v průběhu animace, karta opakovaně projíždí pod tiskovou hlavou  a při každém průchodu je aplikována nejprve žlutá, pak purpurová, modrá a nakonec černá barevná složka z barvící pásky YMCKO. Výsledkem je soutisk jednotlivých složek-panelů z pásky, tedy plně barevný tisk.

 

Pro předlohu animace byla použita tiskárna Evolis Primacy Duplex