Mobilní přístupový systém

Mobilní přístupový systém nabízí možnost kontroly vstupu osob do střeženého objektu všude tam, kde není možné instalovat stacionární bezpečnostní prvky jako kontrolní terminály, dveře a branky, turnikety nebo závory. S použitím mobilního přístupového systému lze jednoznačně identifikovat osoby (např. dělníky na stavbě) na základě přístupové karty, čipu, popřípadě biometrických údajů. Přečtený údaj je okamžitě vyhodnocen/porovnám s vnitřní, nebo online databází a podle přístupových práv je pak umožněn průchod tzv. kontrolním stanovištěm. Všechny údaje o vstupu a výstupu osob lze dále zaznamenávat a vyhodnocovat v uživatelském SW, ze kterého je možné jednoduše exportovat podklady pro vyhodnocení docházky a pod.

Hlavní výhody

  • Jednoznačná, rychlá a přesná identifikace osob
  • Náhrada za drahé a nepřenosné brány a turnikety
  • Kombinace několika ID prvků a vizuální identifikace podle fotografie
  • Mobilní ochrana často se měnících prostor
  • Export a zpracování dat pro audit nebo kontrolu docházky
  • Informace o počtu osob v střeženém prostou v reálném čase – velmi vhodné z bezpečnostních důvodů a nenadálých situací jako evakuace apod.

Kontaktujte nás

Vyplněním Vašich osobních údajů se CardHouse s.r.o., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 25434471, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde