Studentské průkazy a karty ISIC

International Student Identity Card

je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů, akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průkaz vydává světová organizace ISTC pod záštitou EU a UNESCO. Na území ČR je distributorem společnost GTS ALIVE s.r.o., která vydává kromě průkazu ISIC i průkazy ITIC určené učitelům.

Společnost Cardhouse je dodavatelem kompletních řešení personalizace plastových karet. Na tiskárnách plastových karet lze na připravený podklad z ofsetového tisku dotisknout fotografii a další osobní údaje. Samozřejmostí je také možnost aplikace ochranných prvků s logem ISIC.

Výroba karet ISIC

Základ karty je vyroben technologií ofsetového tisku. Bílá plastová (PVC) karta je bez fotografií a konkrétních údajů tisknuta v několikatisícových nákladech. Teprve škola, tedy obecně vydavatel karet pomocí tiskárny ID karet doplňuje údaje o držiteli karty a jeho fotografii. Karty ISIC vydávané školou často obsahují také bezkontaktní čip. Pak lze kartu použít v hromadné dopravě, vstupních, knihovnických či stravovacích systémech školy atd.

Vybrané reference

dodávka technologie pro tvorbu studenstkých průkazů, nebo průkazu ISIC a ITIC, nebo příslušenství