Foxconn – moderní výroba i zázemí

Špičkový výrobce a exportér provozuje v Kutné Hoře od června 2008 výrobní závod s moderním zázemím pro zaměstnance. Součástí je i identifikační systém, založený na technologii LEGIC od společnosti IMA s.r.o.

Identifikační systém zahrnuje řízení přístupů do jednotlivých částí závodu, sledování a zpracování docházky, evidence a řízení návštěv a informační kiosky pro zaměstnance.

Systém IDSIMA zahrnuje pracoviště na tvorbu a výdej karet, vybavené tiskárnou Evolis Pebble4. Dodanou společností CardHouse s.r.o., výhradním dovozcem tiskáren plastových karet Evolis do ČR.

Přístupový systém řídí vstupy do jednotlivých částí závodu na základě definovaných práv v řídícím SW. Tento software s označením K4 (4.generace) řídí komplexně přístupová práva a komunikuje s ostatními informačními a bezpečnostními SW. Zároveň ukládá data o událostech a také o docházce zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že produkt má certifikaci NBÚ až do úrovně 4 (Přísně tajné) lze s ním zabezpečit i citlivá místa podniku.

Docházka je součástí přístupového systému. Může být sledována na vstupních turniketech nebo na jednotlivých pracovištích. Standardní průchody se zaznamenávají prostým přiložením karty ke čtecí hlavě. Mimořádné důvody vyžadují komunikaci s terminálem – tlačítkovým nebo touchscreen – pro zadání důvodu průchodu.

Zpracování docházky představuje samostatný SW produkt, který má výrazně jiné vlastnosti i z hlediska potřebného průběžného upgrade. Předkládá nasbíraná data jednotlivým vedoucím pracovníkům a po zpracování a verifikaci je předává návazným SW pro zpracování mezd.

Vrátnice eviduje návštěvy a umožňuje vydávání karet s omezenými přístupovými právy pro návštěvy. Evidence návštěv je doplněna čtečkou OP a pasů, aby zavedení osoby bylo jednoduché a minimalizovalo chyby v zápisu jména. Vzhledem k tomu, že SW K4Vrátnice je součástí přístupového systému, lze zabránit vstupu návštěvy k zaměstnanci, který není přítomen v závodě.

Protože identifikační systém vytváří informace i pro zaměstnance, kteří nemají standardní přístup k podnikové síti, jsou v prostorách závodu umístěny informační kiosky. Na těch lze po identifikace zaměstnance kartou získat např.přehled o vlastní docházce.

Instalovaný systém je vybrán dle požadavků zákazníka z rozsáhlé mozaiky modulů systému IDSIMA.

Jiří Bárta
IMA s.r.o.
ima [at] ima [dot] cz
www.ima.cz

Zde můž být umístěna také Vaše případová studie, máte-li zájem, prosím kontaktujte nás zde.