Evropský zdravotní průkaz (EHIC)

Původně byly průkazy pojištěnců standardně v provedení laminovaného papíru. Plastová karta byla používána jen velmi zřídka. Se vstupem ČR do EU jsou ale na průkazy kladeny různé požadavky na jednotný vzhled a datový obsah. Výsledkem těchto změn je nová podoba průkazu pojištěnce - karta EHIC (European Health Insurance Card). Tato změna umožní v budoucnu případnou implementaci čipů do nových průkazů- plastových karet, které mohou v blízké budoucnosti značně urychlit odbavování pacientů při lékařských prohlídkách a zjednodušit jejich evidenci. Společnost CardHouse dodala v roce 2004 řešení pro některé zdravotní pojišťovny pro evidenci a tvorbu EHIC karet, jejichž počet již přesáhl jeden milion.

Reference: zakázková řešení pro zdravotní pojišťovny

Jádro programu CardPress je použito v kombinaci s monochromatický tiskárnami Zebra v některých zdravotních pojišťovnách. Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) je jednou z několika zdravotních pojišťoven, kde je CardPress nasazen pro decentralizovanou personalizaci - tedy pobočkový tisk a výdej zdravotních průkazů. Tiskárny plastových karet jsou zde doplněny externím printserverem a umožňují personalizaci barevně předtisknutých plastových karet pro celkem statisíce až miliony klientů přímo na pobočkách. Data o pojištěncích jsou získávána ze vzdálených centrálních databázových serverů. Výdej plastové karty je rychlý, bez zbytečných prodlev a nákladů na papír a poštovné.

 

Reference: