Magnetické karty HiCo a LoCo

Karty s magnetickou stopou existují již od počátku sedmdesátých let, kdy byl magnetický proužek používán na papírových a na filmu založených ID kartách, stejně jako na kreditních kartách. Technologie magnetického proužku je velmi rozšířená po celém světě a i v USA zůstává dominantní technologií pro zpracování transakcí a kontrolu přístupu

Terminologie kódování magnetické stopy

Koercivita je technický termín používaný pro určení intenzity magnetického pole, která způsobí změnu dat magnetické stopy. Koercivita je udávána v Oerstedech (Oe). Koercivita určuje, jak náročné je zakódování informace do magnetické stopy.

HiCo (4000 Oe)

Zkratka pro vysokou koercivitu -  HiCo (High Coercivity) magnetické stopy určuje nejvyšší úroveň její odolnosti před poškozením rozptýleným magnetickým polem. Kódovat karty s touto magnetickou stopou je mnohem náročnější než karty s magnetickou stopou LoCo, neboť Kódování vyžaduje větší výkon. Magnetické karty HiCo jsou proto nepatrně nákladnější.

LoCo (300 Oe)

Zkratka pro nízkou koercivitu - LoCo (Low  Coercivity) je rozšířenější varianta magnetické karty obecně s nižší odolností  před poškozením záznamu než u karty s magnetickou stopou HiCo. Výběr typu magnetické stopy závisí na tom, jak bude karta používána.
 
Bude magnetická karta používána denně, měsíčně, nebo pouze několikrát za rok? Níže uvedená tabulka ukazuje některé aplikace, kde se používá karta s magnetickou stopou a jaká Magnetická stopa se zde obvykle používá.

Nejjednodušší možnost jak zjistit zda je stopa na kartě HiCo nebo LoCo, je podle její barvy. HiCo stopy jsou černé a LoCo stopy světle hnědé. Čtečky magnetické stopy "nevidí", zda čtou stopu HiCo či LoCo, avšak jsou zkonstruovány tak, aby četly oba druhy. Jiným často užívaným termínem je "horní " a "dolní " poloha pruhu. Vrchní poloha znamená, že magnetický pruh je na horní (lícní) straně karty a spodní poloha pak na zadní (rubové) straně.

Tato informace je důležitá při objednávce tiskárny, neboť kodér magnetické stopy se pro každou polohu stopy montuje již ve výrobě na jiné místo. Nejvíce používaná poloha je "spodní poloha". Všechny kodéry se řídí ISO standardy pro kódování, ale mohou být změněny pomocí driveru pro Microsoft Windows tak, aby kódovaly dle Vašich požadavků. Vlastní Kódování dovoluje větší zabezpečení a mnoho čteček může být pro čtení uživatelských kódů přeprogramováno. Výběr typu magnetické stopy závisí na tom, jak bude karta používána. Bude magnetická stopa používána denně, měsíčně, nebo pouze několikrát za rok? Níže uvedená tabulka ukazuje některé aplikace, kde se používá karta s magnetickou stopou a jaká Magnetická stopa se zde obvykle používá.

Aplikace

LoCo

HiCo

Použití

Kontrola přístupu

 

denně

Zákaznické karty
Věrnostní karty

 

týdně

Členské karty

 

týdně/měsíčně

Časové karty
docházkové karty

 

denně

Debetní karty
Kreditní karty

mezinárodní

USA

týdně/měsíčně

 
Kodéry magnetických karet v tiskárnách se řídí ISO standardy pro kódování (např. ČSN ISO/IEC 7811), ale mohou být změněny pomocí driveru pro Microsoft Windows tak, aby kódovaly dle Vašich požadavků. Vlastní kódování dovoluje větší zabezpečení a mnoho čteček může být pro čtení uživatelských kódů naprogramováno.

Kontaktujte nás

Vyplněním Vašich osobních údajů se CardHouse s.r.o., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 25434471, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde