Jak vyčistit tiskárnu Zebra ZXP Series 3

Kartové tiskárny využívají složité technologie pro přenos barviva, které jsou citlivé na jemné částečky prachu a textilní vlákna. Níže popisujeme základní čistící proceduru s využitím čistící sady Zebra 105999-302

Postup čištění tiskárny Zebra ZXP Series 3

  1. zapněte tiskárnu spínačem na zadním panelu a poté stiskněte multifunkční tlačítko vpředu a držte jej 5 sekund. Tím se aktivuje režim čištění. Aktivace režimu čištění se zobrazí na stavovém LCD nápisem REMOVE RIBBON THEN CLOSE LID
  2. Vyjměte barvící pásku a zavřete víko tiskárny, na LCD se zobrazí zpráva EMPTY FEEDER THEN CLOSE COVER
  3. Vyjměte karty ze zásobníku a zavřete víko zásobníku
  4. Jakmile je vyjmutý spotřební materiál a jsou zavřena obě víka, tiskárna se pokusí o vysunutí zbývající karty z tiskového mechanismu, pokud je přítomna a zobrazí zprávu EJECTING CARD.
  5. Po úspěšném vysunutí zbývající karty se zobrazí na LCD výzva FEED LONG CLEANING CARD. Vložte delší čistící kartu zpředu do tiskárny. Tiskárna vložení dlouhé čistící karty automaticky rozpozná, natáhne celou kartu dovnitř a spustí první fázi čištění.
  6. Po ukončení čištění je dlouhá čistící karta vysunuta z tiskárny. V případě, kdy se karta zcela nevysune, se může zobrazit na LCD zpráva REMOVE LONG CLEANING CARD. V tom případě kartu vytáhněte ven ručně.
  7. Po dokončení první fáze čištění se zobrazí na LCD nápis INSERT FEEDER CLEANING CARD. Otevřete víko zásobníku na karty a vložte krátkou čistící kartu.
  8. Vložení krátké čistící karty do zásobníku je detekováno senzory v tiskárně a na LCD se zobrazí zpráva CLOSE FEEDER COVER. Zavřete víko zásobníku na karty, druhá fáze čistění se automaticky spustí.
  9. Po ukončení druhé fáze čištění se na LCD zobrazí zpráva REMOVE FEEDER CLEANING CARD. Vytáhněte krátkou čistící kartu ze zásobníku.
  10. Po ukončení čištění se na LCD zobrazí zpráva CLEANING DONE. To znamená, že můžete vložit tiskovou pásku a karty a pokračovat v tisku karet.

Legenda k textu:

Tento postup byste měli provádět ideálně vždy s výměnou barvící pásky, nebo pokud se sníží tisková kvalita. Pokud se na LCD Vaši tiskárny Zebra ZXP3 zobrazí varování CLEAN PRINTER, proveďte čištění bezprostředně v souladu se záručními podmínkami výrobce.

 Objednat čistící sadu Zebra 105999-302

V některých případech běžné čistění nevyřeší problémy se sníženou kvalitou tisku, v takovém případě je třeba provést důkladné čistění tiskárny a tiskové hlavy pomocí specializovaných postupů. S důkladným čištěním se obraťte na naše certifikované specialisty vyplněním formuláře níže.

Kontaktujte nás

Vyplněním Vašich osobních údajů se CardHouse s.r.o., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 25434471, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde